Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 6 april 2009

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
MatteĆ¼s 6:6
Jezus wijst ons hier de weg naar de binnenkamer. Een plek in huis waar je alleen bent, en waar niemand anders je ziet. Alleen de Vader ziet je daar, en dat is genoeg. Dat is zelfs heel veel! Want terwijl het loon voor bidden op de hoeken van de straten bestaat in de bewonderende blikken van de voorbijgangers, bestaat het loon voor bidden in de binnenkamer in de liefhebbende blik van je Vader in de hemel. Hij kijkt naar je, hij ziet je in het verborgene. Je ontvangt daar de zegen die doorklinkt in die bekende priesterlijke woorden: \'De HEER doet het licht van zijn gelaat over je schijnen, de HEER wendt je zijn gelaat toe en geeft je vrede.\' Dat is het loon dat je in het verborgene vindt.
Vader in de hemel, u wil ik ontmoeten in het verborgene. Dank u voor uw liefhebbende blik van vrede.