Tijd met Jezus

In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken.
Efeziƫrs 1:7
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Al je zonden zijn je vergeven! Je bent verlost! Dat wil Ik vandaag tegen je zeggen. Door het bloed van mijn Zoon is er voor jou genade. Volop genade. Rijke genade. Overvloedige genade. Het kan niet op. Ja, je bent verlost en vergeven. Leef in die ruimte van genade en goedheid.

[BID]
God, dank U voor verlossing en vergeving

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.