Tijd met Jezus

Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
Psalm 25:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben met jou verbonden en jij met Mij. Steeds opnieuw nodig Ik je uit om de weg van die verbondenheid te gaan. Liefde en trouw zijn de belangrijkste kenmerken van die weg. Wees gehoorzaam aan mijn woorden. Onderhoud de wetten van mijn verbond met jou. Dat betekent: heb lief! Wees trouw! Langs die weg zul je zegen ervaren.

[BID:]
God, laten liefde en trouw de weg zijn die ik ga.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.