Tijd met Jezus

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
MatteĆ¼s 5:7
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik ben je God, vol van barmhartigheid en genade. Leef dichtbij Mij als je wilt groeien in het leven in mijn nieuwe wereld. Mijn barmhartigheid zal dan in je overstromen. En je zult door mijn Geest in staat zijn om een leven van barmhartigheid te leiden: barmhartig voor anderen en barmhartig voor jezelf. Wees barmhartig.

[BID]
God, dank U voor uw barmhartigheid.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.