Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Het pad van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.
Spreuken 4:18
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om het pad van de rechtvaardigen te gaan, het pad van oprechtheid en eerlijkheid, het pad dat Ik je wijs. Want dat pad straalt als de zon. Er komt steeds meer licht in je dagelijkse leven als je het pad gaat dat Ik je wijs. Wandel in het licht. Dan straalt je pad als de zon.

[BID:]
Heer Jezus, help me het pad te gaan dat U wijst.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.