Tijd met Jezus

Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend.
Filippenzen 1:18
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Zoon kwam op aarde om het koninkrijk van de hemel te verkondigen. In zijn leven op aarde liet Ik dat koninkrijk zien. Als je Jezus ontmoet, kom je in aanraking met dat koninkrijk. Het verheugt Mij elke keer opnieuw als dat koninkrijk wordt verkondigd, als zijn naam wordt genoemd. Daarom nodig Ik ook jou uit: ken mijn Zoon en verkondig zijn koninkrijk van liefde.

[BID:]
God, help me Christus te verkondigen.

[WEES STIL:]
Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.