Tijd met Jezus

Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Romeinen 8:29
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb jou uitgekozen om mijn kind te zijn. Al heel lang geleden, nog voordat je bestond, zag Ik jou. Mijn plan met jou is dat Ik je vorm naar het beeld van mijn Zoon. Ik ben bezig jou meer en meer op Jezus te laten lijken. Zijn geduld en liefde, zijn zachtmoedigheid en kracht, zijn moed en vertrouwen wil Ik in jou terugzien. Dat is jouw bestemming.

[BID:]
God, vorm me naar het beeld van Jezus.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.