Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

Het licht van de HEER beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten.
Spreuken 20:27
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je op zoek bent naar wijsheid en inzicht, open dan je hart en je geest dan voor mij. Ik dring met mijn licht door tot in het diepst van je gedachten en Ik beschijn je geest. Maak van binnen ruimte voor het licht van mijn heilige Geest. Dan zul je zien wat wijs is.

[BID:]
Heer Jezus, verlicht mijn geest met uw licht.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.