Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van woensdag 1 april 2009

Eens was Jezus aan het bidden...
Lucas 11:1
Leren leven in het koninkrijk betekent allereerst: leren bidden. Zoals we in Frankrijk de taal van Frankrijk moeten leren spreken en in China de taal van China, als we ons er tenminste werkelijk thuis willen voelen, zo moeten we in het koninkrijk de taal van het koninkrijk leren spreken. En die taal is: het gebed. Het is opvallend dat over Jezus zo vaak gezegd wordt dat hij zich terugtrok om te bidden: zelfs hij, zo dichtbij God, heeft aparte tijd nodig om de verbondenheid met de Vader te beleven. En het leert ons ook, juist omdat in Jezus zelf het koninkrijk nabij is gekomen, dat bidden fundamenteel is voor het koninkrijksleven. Bidden is de weg waarlangs het koninkrijk steeds meer tastbaar en zichtbaar wordt in ons leven.
Heer Jezus, als ik u zie bidden roept dat een verlangen op om ook te leren bidden.