Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 30 maart 2009

Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.
MatteĆ¼s 24:40
Leven vanuit de toekomst betekent dat je weet dat het er elke dag weer om gaat dat je kiest voor Jezus. Want anders word je door hem achtergelaten. Dat gebeurt bij zijn terugkomst: de een gaat met Jezus mee en de ander blijft achter. Het zal dwars door allerlei relaties heen gaan. Maar ook nu al betekent een leven zonder Jezus dat je door hem wordt achtergelaten. Niet definitief nog, want dat is pas bij zijn terugkomst. Maar wel in deze zin: als jij jezelf niet toevertrouwt aan Jezus, kan hij niet binnenkomen in je leven en zal het koninkrijk niet ervaarbaar voor je zijn. Daarmee doe je niet alleen de Heer, maar jezelf geweldig tekort. Laat je daarom ook nu al door hem meenemen in die beweging van zijn koninkrijk.
Heer, ik verlang ernaar om nu al door u meegenomen te worden in die overvloed van leven die u aan het uitdelen bent.