Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van vrijdag 27 maart 2009

Zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.
MatteĆ¼s 24:39
Jezus trekt hier een parallel met de zondvloed. De mensen wisten niet dat die vloed zou komen. Tenminste, de meesten wisten het niet, en wat Noach erover vertelde vond weinig gehoor. Want Noach wist het wel. En hij bereidde zich op zijn toekomst voor door in opdracht van God een groot schip te bouwen. Dat werd de redding voor hem en zijn gezin. Ook van de komst van de Mensenzoon is niemand op de hoogte. In elk geval niet van het moment van de terugkomst. En de meeste mensen hebben ook weinig boodschap aan verhalen over een Mensenzoon die komt. Toch is het evangelie helder: hij komt. Niet om iedereen weg te nemen. Wel om scheiding te maken tussen hen die met de toekomst rekening hebben gehouden en hen die dat niet hebben gedaan.
Heer, leer me om steeds meer rekening te houden met de toekomst: uw komst in deze wereld.