Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van donderdag 26 maart 2009

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.
MatteĆ¼s 24:36
Je zou het het best bewaarde geheim van het heelal kunnen noemen: de dag waarop Jezus terugkomt. De engelen weten het niet, zelfs Jezus weet het niet, alleen de Vader weet het. En wij, mensen, weten het dus al helemaal niet. Wat betekent het nu voor ons dagelijkse leven dat de dag waarop de hemelse toekomst definitief op aarde doorbreekt onbekend is? Het zou ons erg onzeker kunnen maken en angstig, omdat de komst volkomen onverwacht zal zijn. Het zou ons ook zorgeloos kunnen maken, omdat je er immers niet echt rekening mee kunt houden. Maar je zou je ook vooral kunnen concentreren op degene die terugkomt: Jezus zelf. Hij zal dan Heer over allen zijn, maar is hij dat ook nu al niet?
Heer Jezus, wanneer u terugkomt weet ik niet, maar ik wil u ook nu al als Heer van heel mijn leven erkennen.