Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 6 januari 2009

Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.
MatteĆ¼s 5:19
Het koninkrijk van Jezus is er niet een waarin de geboden zijn afgeschaft. Wie dat denkt komt bedrogen uit: scherp verkondigt Jezus dat het leven in het koninkrijk bestaat in radicale gehoorzaamheid. Het koninkrijk betekent dus ook geen breuk met de tijd die nu voorbij is, de tijd van de wet en de profeten. Met Jezus krijgt alles wel een nieuwe spits. De geboden krijgen nu, omdat ze door Jezus vervuld worden, een heel nieuw leven, een tweede leven: in de kracht van de Geest van Jezus kunnen kinderen van het koninkrijk zich aan alle geboden houden. Zo vormt gehoorzaamheid aan Gods geboden vormt de tweede natuur van het koninkrijksleven.
Heer, leer me groot te worden in uw koninkrijk door in uw Geest radicaal uw geboden na te leven.