Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 16 maart 2009

Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.
Matteüs 25:13
Jezus beëindigt zijn verhaal over de tien meisjes met een heldere oproep. Hij wil ons leren om waakzaam te zijn. Het gaat hem er niet om dat we angstig zijn voor wat komen gaat, of dat we ons onzeker gaan voelen omdat we niet weten wanneer het gebeurt, of dat we zelfverzekerd zijn omdat we ons (naar eigen idee) goed hebben voorbereid. Elke hoorder wordt opgeroepen om waakzaam te zijn. Dat doe je vooral door geestelijk gezien echt wakker te blijven en te zien en te ervaren waar het allemaal om gaat: om de bruidegom die komt. Zijn schoonheid is overweldigend, zijn glorie is prachtig, er is niemand die is zoals hij. Die ervaring vasthouden en koesteren en voeden, dat is de manier waarop we waakzaam zijn.
Heer, laat me steeds weer uw schoonheid zien, zodat ik dagelijks vol verlangen ben om in uw nabijheid te zijn.