Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 10 maart 2009

De wijze meisjes antwoordden: \"Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.\"
Matteüs 25:9
Op het eerste gezicht vind ik dat de wijze meisjes hier een onvriendelijk antwoord geven. Is dit niet egoïstisch? Zijn we niet allemaal geroepen om onze naaste te helpen? Maar dan breng ik me weer te binnen dat de meisjes door Jezus bij voorbaat wijs worden genoemd. Op een of andere manier is dit dus ook een wijze reactie op de vraag van de dwaze meisjes. Ik denk dat dit de wijsheid is die ik ook zelf moet leren: ik ben echt zelf verantwoordelijk voor mijn voorbereid zijn op de komst van de bruidegom. Ik kan me niet verschuilen achter anderen. Ik kan de verantwoordelijkheid niet bij een ander neerleggen. Het is echt mijn eigen roeping.
Heer, uw roepstem klinkt in mijn leven. Geef dat ik er echt zelf gehoor aan geef.