Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van dinsdag 3 maart 2009

Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.
MatteĆ¼s 25:2
De gelijkenis van de tien meisjes past in de Joodse wijsheidstraditie waarin wijsheid en dwaasheid wel als personen worden voorgesteld. In de Spreuken bijvoorbeeld maken we kennis met Vrouwe Wijsheid en Vrouwe Dwaasheid. En al eerder had Jezus gesproken over een verstandig man die zijn huis op een rots bouwde en een onnadenkend man die zijn huis op het zand bouwde. Het gaat in de gelijkenis dan ook niet per se om wat de meisjes doen, maar om de weg die ze gaan: is het de weg van de wijsheid of de weg van de dwaasheid, een weg die naar het leven leidt of een weg die naar de dood voert? Nog voordat ik de rest van het verhaal hoor, kan ik deze vraag al stellen: Ben ik wel wijs? Of ben ik dwaas?
Heer, God van alle wijsheid, leer me het onderscheid te zien tussen wijsheid en dwaasheid.