Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van maandag 2 maart 2009

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.
Matteüs 25:1
Jezus vertelt ook gelijkenissen met het oog op zijn terugkomst. Want het koninkrijk is er nu al, maar zal volmaakt aanwezig zijn op aarde zoals in de hemel in de toekomende tijd. Jezus vergelijkt zijn komst met de komst van een bruidegom. Tien meisjes wachten hem op. Ze zien gespannen uit naar het momen waarop hij arriveert omdat ze dan een belangrijke rol vervullen: zorgen voor een optocht van licht om de bruidegom naar de feestzaal te begeleiden. De toon van het verhaal wordt hier al gezet: het gaat niet eens zozeer om de tien meisjes, maar om de bruidegom die komt. Wanneer is niet bekend, en misschien doet het er ook niet zo heel veel toe. Híj komt!
Heer Jezus, leer me om verlangend uit te zien naar uw definitieve komst als koning van uw hemelse koninkrijk op aarde.