Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 1 maart 2009

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.
Matteüs 13:52
Het koninkrijk van de hemel is een voorraadkamer. Het is gevuld met schatten aan wijsheid en inzicht en kennis. En het is een groot voorrecht om van die voorraadkamer huismeester te zijn. Dat beeld gebruikt Jezus om de ware schriftgeleerde te typeren als een leerling van het koninkrijk. Leerling zijn betekent dus: steeds weer ontdekkingen willen doen. En of het nu heel bewust is dat er eerst gesproken wordt over het tevoorschijn halen van nieuwe dingen (en pas dan oude dingen) weet ik niet, maar veelzeggend vind ik het wel: het laat zien dat het koninkrijk van God vóór alles vol verrrassingen is, vol nieuwe dingen die je zo nog nooit gezien had.
Heer, ik wl dolgraag leerling van uw koninkrijk zijn. Laat me al die nieuwe dingen van dat rijk zien en aan anderen uitdelen.