Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zaterdag 3 januari 2009

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
MatteĆ¼s 5:3
Het koninkrijk van God zoals Jezus dat aankondigt is niets minder dan een tegencultuur. In vergelijking met onze menselijke samenleving waarin het vaak zo menselijk aan toe gaat, wordt ons een totaal nieuwe samenleving voor ogen geschilderd. Niet de geslaagden, de krachtigen en de succesvollen kleuren dit nieuwe koninkrijk, maar juist zij die nederig van hart zijn. Dat klinkt best goed. Maar wil ik dat wel? Wil ik wel nederig zijn? Kan ik het wel? Degene die deze woorden spreekt, kon het: hij was de nederige van hart bij uitstek. En hij kan het door zijn Geest ook aan mij geven: dat ik mijn hoogmoed afleg en nederig word. Zo ga ik het koninkrijk binnen om er nieuw te leven.
Heer, maak van mij een nederig mens. Geef me het koninkrijksleven dat zo tegendraads is in uw naam.