Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 9 juni 2024

Antwoord mij, als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd wordt, wees genadig, hoor mijn gebed.
Psalm 4:1
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als jij Mij roept, antwoord Ik met mijn aanwezigheid. Ik doe jou recht waar mensen jou onrecht doen. Ik ken je en heb je lief, Ik geef je ruimte als je het benauwd krijgt door mensen of door gebeurtenissen in je leven. Bid tot Mij, en ervaar dan dat je in de ruimte van mijn genade wordt gezet.

[BID:]
Jezus, dank U voor de ruimte die U mij geeft.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.