Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 16 juni 2024

Rechtvaardig is de HEER, Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen.
Psalm 11:7
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gelukkig ben je als je hongert en dorst naar rechtvaardigheid. Want Ik ben rechtvaardig en heb rechtvaardigheid lief. Wees daarom oprecht, want als je een oprecht hart hebt, zul je Mij zien. In jouw oprechte hart kan Ik wonen en door mijn Geest mijn rechtvaardigheid door jou heen laten stromen.

[BID:]
Jezus, wees met uw rechtvaardigheid in mij.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.