Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 15 juni 2024

Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp.
Psalm 10:14
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zie je pijn en je verdriet. Ik weet waar jij het moeilijk mee hebt. Ik merk het op en weeg het in mijn hand. Vertrouw daarop. In je weerloosheid en je kwetsbaarheid kom Ik je te hulp. Zoek mij daarom in je pijn en je nood. Ik laat me door je vinden om je te helpen en te troosten.

[BID:]
Jezus, dank U dat U mijn kwetsbaarheid kent.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.