Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 13 juni 2024

U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.
Psalm 8:6-7
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb jou, mens, gekroond met glans en glorie. Ja, Ik heb je bijna een god gemaakt. Want je bent geroepen om op aarde de trouw en de liefde van Mij en van mijn Vader zichtbaar te maken. Aan jouw handen is het werk toevertrouwd dat Ik wil doen. Doe het in de kracht van mijn Geest.

[BID:]
Jezus, help me om het werk te doen dat U mij toevertrouwt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.