Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 8 juni 2024

U, HEER, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij staande.
Psalm 3:4
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben een schild om jou heen. Bij alles wat er speelt in jouw leven en in deze wereld, ben Ik het die jou blijvend beschermt. Ik ben je kracht, je eer, je toekomst. Ik ben het die jou staande houdt als je dreigt te vallen. En Ik help je overeind als je struikelt. Eer Mij als je schild. Dan ben je veilig.

[BID:]
Jezus, dank U dat U als een schild om mij heen bent.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.