Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 7 juni 2024

Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde.
Psalm 2:11
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de Heer, je God. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Toon Mij daarom naast je liefde ook je ontzag. Ik en de Vader, wij zijn één in majesteit en luister, één in kracht en grootheid. Ja, breng hulde en kniel. Geef je over aan mijn grote goedheid voor jou.

[BID:]
Jezus, ik heb ontzag voor U.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.