Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 6 juni 2024

Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Psalm 1:1-2
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je gelukkig wilt zijn en vreugde wilt vinden, luister dan naar mijn stem. Geef gehoor aan wat Ik te zeggen heb. Mijn woorden brengen leven. De weg die Ik je wijs, geeft je toekomst. Verdiep je daarom in mijn woorden, dag en nacht. Laat mijn woorden in je zijn, samen met mijn Geest. Dat brengt geluk.

[BID:]
Jezus, geef mij vreugde in uw woorden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.