Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 3 juni 2024

Wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis bouwde op zand.
MatteĆ¼s 7:26
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Het bestaat: dat je mijn woorden hoort maar er niet naar handelt. Ik wil je waarschuwen: als dat zo is, ga je de weg van de dwaasheid. Dan bouw je op zand en is er geen stevig fundament in je leven. Het is een doodlopende weg. Wees niet dwaas, maar laat mijn wijsheid je leven kleur geven. Zo komt het koninkrijk te voorschijn.

[BID:]
Jezus, bewaar me voor dwaasheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.