Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 5 mei 2024

Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.
Matteüs 6:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je Vader kent je en Hij houdt van je. Hij weet wat je nodig hebt en waar je naar verlangt. Daarom is het niet nodig daar met veel woorden over te spreken in je gebed. Want nog voordat je iets vraagt, weet Hij al wat je wilt zeggen. Oefen je daarom in eenvoudig aanwezig zijn bij de Vader met een hart dat verlangt naar Hem en naar zijn koninkrijk.

[BID:]
Jezus, laat me groeien in vertrouwen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.