Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 2 mei 2024

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
MatteĆ¼s 6:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Bidden is belangrijk als je wilt leven in mijn koninkrijk. Want wat je vraagt zal Ik je geven. Maar wees in je bidden niet als een huichelaar die bidt om gezien te worden en om op te vallen. Dan is je loon niets anders dan bewondering van mensen. Maar God wil je zoveel meer geven als je bidt. Hij verlangt ernaar om je te zien in je kwetsbaarheid.

[BID:]
Jezus, leer me oprecht bidden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.