Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 28 april 2024

Als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?
MatteĆ¼s 5:47
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Gods nieuwe wereld bloeit open als jij vriendelijk bent voor alle mensen. Wees het niet alleen voor de mensen die dichtbij je staan, voor de mensen die van je houden, voor de mensen van wie jij houdt. Doe iets uitzonderlijks, wat hoort bij mijn koninkrijk: wees ook vriendelijk zijn voor je vijanden. Ik ben bij je.

[BID:]
Jezus, leer mij vriendelijk te zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.