Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 27 april 2024

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.' Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
Matteüs 5:43-44
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In Gods nieuwe wereld zet de liefde de toon. Liefde voor alle mensen. Onder die mensen zijn ook vijanden: je tegenstanders die jouw leven moeilijk maken. Ook voor hen geldt mijn gebod: heb hen lief, bid voor hen. Zo volg je mijn liefde na die voor alle mensen is, vrienden én vijanden.

[BID:]
Jezus, leer me mijn vijanden lief te hebben.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.