Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 23 april 2024

Ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.
Matteüs 5:32
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als er in het huwelijk een ander in het spel is, gaat er zoveel stuk. Laat dat steeds opnieuw tot je doordringen. En geloof dat er in mijn koninkrijk herstel mogelijk is. Want zoals mijn Vader en Ik één zijn, zo mogen ook man en vrouw één zijn. Wees altijd op zoek naar de verbondenheid die God geeft. Houd elkaar vast. Heb lief.

[BID:]
Jezus, leer me in verbondenheid te leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.