Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 21 april 2024

Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet.
Matteüs 5:25
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In de nieuwe wereld van God is voor moord en doodslag geen plaats. En ook ruziën en vechten doen afbreuk aan het leven in Gods koninkrijk. Houd dit in gedachten en koester dit in je hart: liefde overwint alles, zachtmoedigheid en nederigheid vormen de weg waarlangs je geschillen kunt bijleggen. Laat je meenemen op de weg van de vrede.

[BID:]
Jezus, leer me vrede te stichten.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.