Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 19 april 2024

Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
Matteüs 5:20
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ken je verlangen om voor Mij te leven en het goede te doen. Let erop dat dat niet alleen maar buitenkant is, zoals het was bij de schriftgeleerden en farizeeën. Laat jouw goedheid van binnenuit komen, overvloedig. Laat mijn Geest jou daarom vervullen, want Hij brengt van binnenuit mijn goedheid in jouw leven tevoorschijn. Overvloedig.

[BID:]
Jezus, laat mijn gerechtigheid overvloedig zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.