Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 16 april 2024

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
MatteĆ¼s 5:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om de wet te vervullen en je een nieuwe weg te laten zien. Het is de weg van het geluk: van nederigheid en zachtmoedigheid, van gerechtigheid, barmhartigheid en dienstbaarheid. Zo kwam Ik om het kloppende hart van de wet te tonen, de echte betekenis, dat je als mens gelukkig wordt langs de weg die Ik ga: nederig en zachtmoedig.

[BID:]
Jezus, leer mij uw nieuwe weg te gaan.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.