Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 5 april 2024

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Matteüs 5:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om te verlangen naar echte goedheid, naar ware goedheid die van binnen zit en die tot uitdrukking komt in oprechtheid en gerechtigheid. Leid een integer leven, een leven uit één stuk. Als je daarnaar verlangt en je daarvoor inzet, gebeurt er iets goeds in je leven en dat van anderen. Mijn goedheid wordt dan door jou heen zichtbaar in deze wereld.

[BID:]
Jezus, laat me groeien in gerechtigheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.