Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 2 april 2024

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
MatteĆ¼s 5:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn koninkrijk komt te voorschijn door levens van mensen die een nederig hart hebben, die weten dat ze in alles afhankelijk zijn van God. De weg van het geluk gaat voor je open als je je oefent in die nederigheid van hart. Weet en ervaar dat je zonder Mij niet kunt leven. Ik ben je geluk.

[BID:]
Jezus, geef me een nederig hart.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.