Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 31 maart 2024

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.
Johannes 17:26
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de opgestane Heer. Door mijn dood en opstanding heb Ik de naam van mijn Vader bekend gemaakt. Hij is de levende en liefdevolle God die vol licht is. Ja: God is licht en in Hem is geen duisternis. Leef als volgeling van Mij het opstandingsleven dat vol is van de aanwezigheid van mijn heilige Geest. Ik ben opgestaan. Sta jij nu ook op in een nieuw leven vol liefde.

[BID:]
Jezus, laat me leven uit de liefde.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.