Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 30 maart 2024

Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
Johannes 17:24
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De Vader heeft Mij lief al van voordat de wereld er was. Zijn grote liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Jij mag delen in die liefdevolle grootheid, jij mag zijn waar Ik ben: in de genadige en glorierijke aanwezigheid van de Vader. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Weet je welkom in die hemelse aanwezigheid, nu en altijd.

[BID:]
Jezus, laat mij zijn waar U bent.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.