Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 28 maart 2024

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.
Johannes 17:11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik en mijn Vader, wij zijn één. Ik heb jullie de naam van de Vader bekend gemaakt en die Vader bewaart je nu door zijn naam. Jij bent zijn geliefde kind. En samen met al Gods kinderen word je uitgenodigd om één te zijn, één in liefde, één in genade, één in de waarheid van de Drie-enige verbondenheid. Wees één zoals Wij één zijn.

[BID:]
Jezus, dank U voor de eenheid die U aanbiedt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.