Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 27 maart 2024

Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.
Johannes 17:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Van mijn Vader heb Ik woorden gehoord en ontvangen. Het waren woorden van genade en liefde en redding. Die woorden heb Ik doorgegeven. Ook jij hebt ze gehoord. Woorden over mijn koninkrijk op aarde zoals in de hemel, over mijn Geest en over een nieuwe wereld. Aanvaard die woorden en weet met heel je hart: het zijn woorden uit de hemel, woorden uit mijn hart.

[BID:]
Jezus, dank U voor de woorden die U spreekt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.