Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 26 maart 2024

Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.
Johannes 17:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de eniggeboren Zoon van God. Ik was er al nog voor de wereld bestond. Ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. Mijn hemelse grootheid en majesteit heb Ik tijdelijk losgelaten toen Ik op aarde was om te leven en te lijden. Maar nu heb Ik de hemelse grootheid opnieuw ontvangen. En ik wil jou erin laten delen.

[BID:]
Jezus, dank U voor uw grootheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.