Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 25 maart 2024

Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt.
Johannes 17:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb op aarde laten zien wie God is. Hij is groot: groot in liefde, groot in trouw, groot in barmhartigheid, groot in goedheid, groot in macht en kracht, groot in zijn glorie. En dat heb Ik allemaal laten zien door het werk te doen dat de Vader Mij had opgedragen: leven, lijden, sterven en opstaan om jou nieuw leven te geven.

[BID:]
Jezus, dank U voor uw grote werk.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.