Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 24 maart 2024

Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.
Johannes 17:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid, het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven: dat jij God kent, mijn Vader, de enige ware God in de hemel en op de aarde. En ook: dat je Mij kent als degene die door de Vader is gezonden om reddend en verlossend aanwezig te zijn in jouw leven en in de wereld. Leer Mij steeds beter kennen.

[BID:]
Jezus, U wil ik kennen en uw Vader.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.