Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 23 maart 2024

De Zoon heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Johannes 17:2
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Voor alle mensen ben ik de Heer die reddend en verlossend aanwezig is in een gebroken werkelijkheid. In die werkelijkheid geef Ik eeuwig leven dat vol is van genade en ontferming. Zo schenk Ik ook jou het eeuwige leven. Ontvang het en laat dat eeuwige leven je vreugde zijn.

[BID:]
Jezus, dank U voor het eeuwige leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.