Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 18 maart 2024

Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen.
Johannes 16:22
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Tegen mijn leerlingen zei Ik vlak voor mijn sterven dat ze verdriet zouden hebben. Ze treurden vanwege het afscheid dat dichterbij kwam. Maar verdriet veranderde in vreugde toen Ik terugkwam uit de dood. Ik heb de dood overwonnen. Ik geef leven. En Ik nodig je uit om de vreugde van dat eeuwige leven te kennen. Niemand kan je die vreugde afnemen.

[BID:]
Jezus, laat me uw vreugde ervaren.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.