Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 17 maart 2024

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.
Johannes 16:13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Geest zal jou leiden op de weg van de volle waarheid. Die waarheid is dat je mag leven in de liefdevolle verbondenheid die er is tussen Mij en mijn Vader. Mijn Geest zal jou steeds weer en steeds meer openbaren wat het betekent om in de goddelijke liefde te bewegen, te leven en te zijn. Blijf door mijn Geest in mijn liefde.

[BID:]
Jezus, laat me de waarheid van uw liefde ervaren.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.