Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 16 maart 2024

Dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.
Johannes 16:7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De pleitbezorger is alle dagen bij jou. Hij is mijn Geest, Hij is jouw trooster, Hij leidt je in de waarheid en leert je leven in het licht. Het is goed dat Ik van de aarde naar de hemel ben gegaan, want nu ben Ik dichterbij je dan ooit. Ik ben niet weg gegaan, Ik ben juist opnieuw gekomen. Mijn Geest vervult jouw hart. Dat is de waarheid.

[BID:]
Jezus, dank U voor uw Geest.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.