Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 15 maart 2024

Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.
Johannes 15:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik zeg dit steeds opnieuw tegen je. Want dit vind Ik zo belangrijk. Hier klopt het hart van mijn Vader: in de liefde. God is liefde! Mijn Vader is jouw Vader en Hij is één en al liefde. Daarom draag Ik jou op: heb de mensen om je heen lief, één voor één. Niemand uitgezonderd.

[BID:]
Jezus, vul mij met uw liefde.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.