Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 14 maart 2024

Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.
Johannes 15:16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb je uitgekozen om Gods kind te zijn. Ik heb je uitgekozen om op weg te gaan. Ik heb je uitgekozen om veel vrucht te dragen. Leef daarom als uitgekozene. Kom in beweging. En laat Ik zorg mogen dragen voor de vrucht in je leven als je onbevangen op weg gaat. Ga in vol vertrouwen op je Vader.

[BID:]
Jezus, geef me de moed om op weg te gaan en vrucht te dragen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.