Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 10 maart 2024

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.
Johannes 15:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Heb elkaar lief. Dat is het gebod dat Ik je geef. Iets belangrijkers is er niet. Liefde gaat boven alles. Vraag je in elke situatie af: wat betekent het nu om lief te hebben? Heb elkaar lief. Want Ik heb jou lief en alle mensen die de Vader mij gegeven heeft. De liefde die Ik van je vraag, is de liefde die Ik aan je geef.

[BID:]
Jezus, help me om ieder mens die ik ontmoet lief te hebben.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.