Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 5 maart 2024

Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.
Johannes 15:7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik wil dat mijn woorden in je blijven. Alle woorden die Ik sprak en die Ik spreek wijzen je de weg van het koninkrijk van Gods liefde. Luister daarom steeds opnieuw naar mijn stem. Dan zul je ook weten wat je moet vragen, en zal Ik geven wat je vraagt. Laat mijn woorden in je blijven. Zo blijf je in Mij en Ik in jou.

[BID:]
Jezus, laat uw woorden in mij zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.