Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 20 februari 2024

Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.
Johannes 14:16
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb je mijn Geest gegeven. Hij is altijd bij je en zal altijd bij je blijven. Ook als je zelf soms denkt dat je daar niks van merkt. Vertrouw erop: Ik ben in mijn Geest altijd bij je! De Geest die in jou woont, bidt voor jou. Hij leidt je in de waarheid. Vertrouw je daarom toe aan mijn Geest.

[BID:]
Jezus, dank U wel dat uw Geest altijd bij mij is.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.