Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 19 februari 2024

Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
Johannes 14:15
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb jou lief. Jij bent Mij alles waard. Heb Mij daarom ook lief: laat je hart steeds opnieuw naar Mij uitgaan. Je laat zien dat je Mij liefhebt, door je aan mijn geboden te houden. Dit zijn mijn geboden: heb lief, vergeef, wees barmhartig, wees oprecht, dien de ander, eer mijn Vader die in de hemel is. Zo heb je Mij lief.

[BID:]
Jezus, maak me liefdevol gehoorzaam aan uw geboden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.