Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 16 februari 2024

Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij.
Johannes 14:10
[LEES:]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Vader heeft Mij in deze wereld gestuurd om zijn woorden te spreken en zijn daden te doen. Telkens als je Mij hoort spreken en telkens als je Mij daden ziet doen, zie je God zelf aan het werk! Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Mijn woorden zijn altijd vol van de liefde van de Vader!

[BID:]
Jezus, dank U dat voor uw woorden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.