Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 9 februari 2024

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus!
Openbaring 22:20
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben Jezus, je Heer. Ik ben de aanwezige in jouw leven. Elke dag opnieuw kom Ik naar je toe om je te leiden, te genezen, te vervullen met mijn Geest en te beschermen. Eens kom Ik op een allesomvattende manier terug. Ik nodig je uit om naar dat moment te verlangen. Eens maak Ik alles nieuw.

[BID:]
Jezus, maak alles nieuw.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.